I. Tôn chỉ mục đích:

Tạp chí Dạy và Học ngày nay là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, diễn đàn thông tin khoa học, lý luận về giáo dục và đào tạo, khuyến học – khuyến tài của toàn dân.

Tạp chí có chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu và phổ biến các phương pháp dạy và học phục vụ phát triển xã hội học tập; Trao đổi kinh nghiệm dạy và học, đặc biệt là tự học; Giới thiệu các phương pháp dạy và học tiên tiến của các nước vào Việt Nam; Phản ánh toàn cảnh về hoạt động giáo dục và đào tạo, khuyến học – khuyến tài trong cả nước; Phản ánh mọi mặt hoạt động của xã hội.

Tạp chí Dạy và Học ngày nay hoạt động theo giấy phép xuất bản số 413/GP-BVHTT ngày 23/9/2002 của Bộ Văn hóa và Thông tin.

Trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Dạy và Học ngày nay hoạt động theo Giấy phép số 13/GP-TTĐT Bộ TTTT ngày 17/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Giấy phép số 1363/PTTH&TTĐT ngày 09/12/2015 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Việc ra đời Trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Dạy và Học ngày nay nhằm mục đích phát huy chức năng nhiệm vụ của Tạp chí, đưa nội dung của Tạp chí đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước qua mạng Internet.